top of page

Phân Biệt "Between" và "Among" Trong Tiếng Anh: Sự Khác Biệt và Cách Sử DụngBạn đang học tiếng Anh và gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa "between" và "among"? Bạn không phải là người duy nhất! Hai từ này tuy có nghĩa gần giống nhau nhưng lại được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng "between" và "among" một cách chính xác, giúp bạn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và tự tin hơn.


between vs among
cách dùng between và among

1. Cách sử dụng Between trong Tiếng Anh

 • Dùng để so sánh giữa HAI đối tượng: "between" được sử dụng để so sánh hoặc lựa chọn giữa hai người, vật, hoặc địa điểm.

 • Ví dụ:

 • "The book is between the two vases on the shelf." (Cuốn sách nằm giữa hai chiếc bình hoa trên giá sách.)

 • "I'm torn between choosing chocolate and vanilla ice cream." (Tôi đang phân vân giữa việc chọn kem sô-cô-la và kem vani.)


 • Chỉ khoảng cách hoặc thời gian: "between" còn được dùng để chỉ khoảng cách giữa hai thứ gì đó hoặc khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

 • Ví dụ:

 • "The meeting will take place between 2:00 PM and 3:00 PM." (Cuộc họp sẽ diễn ra trong khoảng từ 2:00 chiều đến 3:00 chiều.)

 • "She lives somewhere between Hanoi and Ho Chi Minh City." (Cô ấy sống ở đâu đó giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.)


2. Cách sử dụng Among trong Tiếng Anh

 • Dùng để so sánh giữa BA HOẶC NHIỀU đối tượng: "among" được sử dụng để so sánh hoặc đề cập đến một cái gì đó có liên quan đến ba người, vật, hoặc địa điểm trở lên.

 • Ví dụ:

 • "The teacher distributed the prizes among the students." (Giáo viên đã trao giải thưởng cho các học sinh.)

 • "There was a lot of discussion among the experts about the new law." (Có rất nhiều tranh luận giữa các chuyên gia về luật mới.)

 • Chỉ sự bao gồm: "among" cũng được dùng để chỉ sự bao gồm một cái gì đó trong một nhóm người, vật, hoặc địa điểm.

 • Ví dụ:

 • "She is counted among the best athletes in the world."

(Cô ấy được xếp vào hàng ngũ những vận động viên xuất sắc nhất thế giới.)

 • "The company is well-known among its customers for its excellent customer service."

(Công ty được khách hàng biết đến trong đội ngũ khách hàng của mình nhờ dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời.)


Ví Dụ Minh Họa

Tình huống

Sử dụng

Giải thích

Vị trí của phong bì ở giữa hai quyển sách

The envelope is between the red and the blue books.

"Between" được dùng để so sánh vị trí của phong bì ở giữa hai quyển sách.

Chia bánh cho ba người bạn

I divided the cake among my three friends.

"Among" được dùng để đề cập đến việc chia bánh cho ba người bạn.

Lựa chọn giữa hai môn học

I'm deciding between English and French.

"Between" được dùng để thể hiện sự lựa chọn giữa hai môn học.

Sự khác biệt về văn hóa giữa các nước

There are many differences among cultures around the world.

"Among" được dùng để đề cập đến sự khác biệt giữa các nền văn hóa trên thế giới.


Bài Tập Thực Hành

Bài tập 1: Chọn từ thích hợp ("between" hoặc "among") để hoàn thành các câu sau:

 1. The teacher divided the candy ______ the students.

 2. The argument ______ the two friends was resolved quickly.

 3. The lost puppy was hiding ______ the bushes.

 4. There is a big difference ______ the cost of living in these two cities.

 5. The competition is open to all students ______ the ages of 16 and 18.Câu Hỏi Thường Gặp Về "Between" và "Among"

1. Khi nào nên dùng "between" và khi nào nên dùng "among"?

 • Trả lời:

 • Dùng "between" để so sánh hoặc đề cập đến hai đối tượng.

 • Dùng "among" để so sánh hoặc đề cập đến ba hoặc nhiều đối tượng.


2. Có trường hợp nào có thể dùng cả "between" và "among" không?

 • Trả lời: Có. Trong một số trường hợp, cả "between" và "among" đều có thể được sử dụng với một chút khác biệt về sắc thái.


Ví dụ: "The competition is open to all students between/among the ages of 16 and 18."


Hi vọng bài viết này đã giúp bạn phân biệt được cách sử dụng "between" và "among" trong tiếng Anh. Giờ đây, bạn có thể tự tin sử dụng hai từ này một cách chính xác để cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Chúc bạn học tập thành công!


Mời bạn đặt lịch tư vấn 1:1 với Vũ Lưu để được tư vấn cụ thể hơn về giải pháp học Tiếng Anh cho bản thân hoặc doanh nghiệp của mình

Đáp án

 1. The teacher divided the candy among the students. (Giải thích: "Among" được dùng vì có ba hoặc nhiều học sinh.)

 2. The argument between the two friends was resolved quickly. (Giải thích: "Between" được dùng vì chỉ có hai người bạn đang tranh luận.)

 3. The lost puppy was hiding among the bushes. (Giải thích: "Among" được dùng vì có nhiều bụi rậm.)

 4. There is a big difference between the cost of living in these two cities. (Giải thích: "Between" được dùng vì chỉ so sánh chi phí sinh hoạt giữa hai thành phố.)

 5. The competition is open to all students between the ages of 16 and 18. ("Between" nhấn mạnh vào khoảng tuổi của học sinh là từ 16 đến 18.)
0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page